JSAK - Advokátní kancelář

Náš tým

JSAK - Advokátní kancelář

JUDr. Jan Szewczyk, vedoucí partner, advokát

V roce 1995 ukončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1995 – 1996 zastupoval Ministerstvo obrany České republiky jako právník Vojenského úřadu pro právní zastupování, kde se specializoval na občanské a pracovní právo.

Do roku 2006 působil ve funkcích policejního komisaře a policejního rady u různých útvarů Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování, naposledy u specializovaného útvaru Policejního prezídia, kde se zabýval odhalováním nejzávažnější hospodářské a organizované trestné činnosti.

Od roku 2006 působí v advokacii. Jako advokát se zaměřuje zejména na trestní právo, obchodní právo, občanské právo, správní právo a cizinecké právo a problematiku spojenou s právním vymáháním pohledávek.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Mirčevský, partner, advokát

Mgr. Tomáš Mirčevský je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a během studií strávil akademický rok v Německu na Universität Bayreuth, kde získal mezinárodní zkušenosti v oblasti práva občanského a obchodního. Tomáš je advokátem od roku 2015, poté co složil advokátní zkoušky s vyznamenáním.

Tomáš se věnuje obchodnímu právu, zejména komerčním smlouvám, správě obchodních společností, občanskému právu, právu nemovitostí a v neposlední řadě právu insolvenčnímu.

Tomáš poskytuje právní služby v českém, německém a anglickém jazyce.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Petra Špačková, advokátka

Mgr. Petra Špačková absolvovala studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v roce 2013. V roce 2012 strávila půlroční studijní pobyt ve Slovinsku se zaměřením na vybraná témata mezinárodního práva soukromého a veřejného. Po získání zkušeností při své koncipientské praxi, kterou již od roku 2015 vykonávala v AK JUDr. Szewczyk, složila v roce 2017 úspěšně advokátní zkoušky.

Petra se věnuje občanskému právu, zejména převodu nemovitostí, dále pak obchodnímu a insolvenčnímu právu a v neposlední řadě právu rodinnému a trestnímu. Petra poskytuje právní služby též v anglickém jazyce.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Aleš Vyhnánek, advokátní koncipient

Mgr. Aleš Vyhnánek je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Během studia složil mezinárodně uznávanou zkoušku z právnické angličtiny ILEC a je držitelem příslušného certifikátu.

Tým advokátní kanceláře JSAK rozšířil v srpnu 2018. Předtím působil v jiné advokátní kanceláři s generální praxí, kde se intenzivně zabýval mimo jiné právem bytového spoluvlastnictví, a dále ve státní správě, kde sbíral zkušenosti v oblasti práva správního.

Nyní se Aleš věnuje občanskému, obchodnímu a insolvenčnímu právu, jakož i právu trestnímu a pravidelně zastupuje klienty na jednáních u soudu. Aleš poskytuje právní služby v českém a anglickém jazyce.

JSAK - Advokátní kancelář

JUDr. Bc. Julie Szewczyková, advokátní koncipientka

JUDr. Bc. Julie Szewczyková v roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní zkoušku z finančního práva složila začátkem roku 2019. V současnosti rozšiřuje své vzdělání studiem magisterského programu na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, se zaměřením na Právo a podnikání a vedlejší specializací Personální management. K dalšímu studiu se rozhodla poté, co v roce 2017 získala na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické bakalářský titul. V roce 2018 se Julie stala laureátkou ceny Randovy nadace za svoji diplomovou práci věnující se ekonomické a právní analýze bitcoinu.

Julie při svém studiu působila jako právní asistentka v předních advokátních kancelářích a od roku 2018 vykonává koncipientskou praxi v AK JUDr. Jan Szewczyk. Julie v rámci své koncipientské praxe spolupracuje se všemi advokáty a koncipienty AK JUDr. Jan Szewczyk v oblastech občanského, obchodního, trestního a správního práva. Právní služby poskytuje v českém jazyce, a jakožto rodilá mluvčí také v jazyce ruském.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Jana Kaiserova, vedoucí kanceláře

Mgr. Jana Kaiserová je vedoucí kanceláře AK JUDr. Jan Szewczyk. Absolvovala Vyšší odbornou školu cestovního ruchu v roce 2002 a poté získala titul Bc. na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice a dále titul Mgr. na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Před nástupem do advokátní kanceláře pracovala jako vedoucí technického oddělení na soukromé vysoké škole, kde řídila chod školy.

Jana zajišťuje veškerou administrativní, personální a provozní agendu AK JUDr. Jan Szewczyk.

Rychlý kontakt

Chcete-li rady zkušeného advokáta nebo se nás na cokoliv zeptat, neváhejte se ozvat!