JSAK - Advokátní kancelář

Advokátní
kancelář JSAK

Zajišťujeme právní služby pro tuzemskou i zahraniční
klientelu ve všech odvětvích práva

KONTAKTUJTE NÁS

Naše služby

Advokátní kancelář JSAK poskytuje klientům maximálně flexibilní poradenství s cílem najít nejvhodnější řešení posuzované otázky s maximální efektivitou pro klienty. Tam, kde je to možné, nabízí klientům alternativy řešení, včetně doporučení toho, které z nabízených řešení se jeví jako nejvhodnější.

Prioritou JSAK je vybudování vztahu s klienty založenými na důvěře, zachování mlčenlivosti JSAK a etických kodexů advokáta a vědomí toho, že je klientovi za všech okolností poskytována maximální péče a osobní přístup při řešení předkládaných otázek.
Více>

Zastupování v soudních a rozhodčích sporech, správních řízeních

Obchodní právo a právo obchodních společností

Trestní právo

Občanské právo

Rodinné právo

Pracovní právo

Správní právo

Úpadkové právo

Cizinecké právo

Duševní vlastnictví a nekalá soutěž

Fúze, akvizice, přeměny a restrukturalizace podniků a obchodních společností

Veřejné zakázky a veřejná podpora

Nemovitosti a stavebnictví

Zastupování před Ústavním soudem, lidská práva

Naš tým

Rychlý kontakt

Chcete-li rady zkušeného advokáta nebo se nás na cokoliv zeptat, neváhejte se ozvat!