JSAK - Advokátní kancelář

Náš tým

JSAK - Advokátní kancelář

JUDr. Jan Szewczyk, vedoucí partner, advokát

V roce 1995 ukončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1995 – 1996 zastupoval Ministerstvo obrany České republiky jako právník Vojenského úřadu pro právní zastupování, kde se specializoval na občanské a pracovní právo.

Do roku 2006 působil ve funkcích policejního komisaře a policejního rady u různých útvarů Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování, naposledy u specializovaného útvaru Policejního prezídia, kde se zabýval odhalováním nejzávažnější hospodářské a organizované trestné činnosti.

Od roku 2006 působí v advokacii. Jako advokát se zaměřuje zejména na trestní právo, obchodní právo, občanské právo, správní právo a cizinecké právo a problematiku spojenou s právním vymáháním pohledávek.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Petra Somorová, advokátka

Mgr. Petra Somorová absolvovala studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v roce 2013. V roce 2012 strávila půlroční studijní pobyt ve Slovinsku se zaměřením na vybraná témata mezinárodního práva soukromého a veřejného. Po získání zkušeností při své koncipientské praxi, kterou již od roku 2015 vykonávala v AK JUDr. Szewczyk, složila v roce 2017 úspěšně advokátní zkoušky.

Petra se věnuje občanskému právu, zejména převodu nemovitostí, dále pak obchodnímu a insolvenčnímu právu a v neposlední řadě právu rodinnému a trestnímu. Petra poskytuje právní služby též v anglickém jazyce.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Karolína Coufalíková, advokátka

Mgr. Karolína Coufalíková absolvovala studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018. Praxi advokátní koncipientky vykonávala v letech 2018–2022 v advokátní kanceláři ve Zlíně a v Praze se zaměřením na generální praxi. Následně složila v roce 2022 advokátní zkoušku, poté vedla samostatnou advokátní praxi se zaměřením na trestní, přestupkové, občanské a rodinné právo. V současnosti Karolína spolupracuje s advokátní kanceláří JUDr. Jana Szewczyka.

Karolína se věnuje převážně občanskému, obchodnímu, insolvenčnímu právu a dále právu rodinnému a trestnímu. Právní služby poskytuje v českém jazyce.

JSAK - Advokátní kancelář

JUDr. Ing. Julie Budík Szewczyková, advokátka

JUDr. Ing. Julie Budík Szewczyková v roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní zkoušku z finančního práva složila začátkem roku 2019. V roce 2018 se Julie stala laureátkou ceny Randovy nadace za svoji diplomovou práci věnující se ekonomické a právní analýze bitcoinu. Julie dále rozšířila své vzdělání na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, kde v roce 2020 absolvovala magisterský program se zaměřením na Právo a podnikání a vedlejší specializací Personální management.

Julie při svém studiu působila jako právní asistentka v předních advokátních kancelářích a od roku 2018 vykonávala koncipientskou praxi v AK JUDr. Jan Szewczyk, kterou v roce 2022 zakončila úspěšným složením advokátních zkoušek. Julie v rámci své praxe spolupracuje se všemi advokáty a koncipienty AK JUDr. Jan Szewczyk v oblastech občanského, obchodního, trestního a správního práva, jakož i cizinecké agendě. Právní služby poskytuje v českém a anglickém jazyce, a jakožto rodilá mluvčí také v jazyce ruském.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Petra Peřinková, advokátka

Mgr. Petra Peřinková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2019. V rámci studia absolvovala půlroční studijní pobyt programu Erasmus+ na University of Helsinki ve Finsku, zaměřený na mezinárodní právo trestní, mezinárodní právo veřejné a právo evropské unie.

Petra od roku 2015 působila jako paralegal v renomované advokátní kanceláři, kde po absolvovaní univerzity nastoupila jako advokátní koncipientka se zaměřením na občanské právo, obchodní právo, správní právo, a veřejné zakázky. V praxi advokátního koncipientky následně spolupracovala s advokáty a koncipienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Szewczyk. V roce 2022 završila praxi advokátní koncipientky úspěšným složením advokátní zkoušky a v současné době tak spolupracuje oblasti s advokáty a koncipienty v oblastech litigací, občanského, obchodního, správního a trestního práva. Právní služby poskytuje v českém a v anglickém jazyce.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Andrea Nácalová, advokátka

Mgr. Andrea Nácalová je advokátkou trvale spolupracující s advokátní kanceláří JUDr. Jana Szewczyka. Před zahájením této spolupráce pracovala Andrea v předních českých advokátních kancelářích, kde se vedle občanského práva, obchodního práva a práva obchodních korporací věnovala také litigacím.

V rámci své praxe se Andrea specializuje primárně na oblast občanského, pracovního, obchodního a korporátního práva. Andrea se dále zaměřuje na zastupování klientů v soudních a rozhodčích řízeních. Andrea má bohaté zkušenosti s poskytováním právních služeb v oblasti práva rodinného, a to zejména v rozvodovém řízení, vypořádání a modifikaci společného jmění manželů a péči o nezletilé děti. Neméně se Andrea věnuje též problematice práva nemovitostí a společenství vlastníků jednotek. Právní služby poskytuje v českém a v anglickém jazyce.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Tomáš Kupský, advokátní koncipient

Mgr. Tomáš Kupský v roce 2022 absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Diplomovou práci psal na katedře občanského práva. Ústředním tématem diplomové práce bylo jednání právnických osob, s důrazem na péči řádného hospodáře v rámci obchodního vedení společnosti.

Tomáš se již při studiu připravoval na práci v advokacii, ihned po složení státní závěrečné zkoušky nastoupil na pozici advokátního koncipienta. Tomáš spolupracuje se všemi advokáty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Szewczyk, nejvíce se zaměřuje na občanské, obchodní, trestní právo a dále také na právo správní se specializací na nemovitosti a výstavbu. Právní služby poskytuje v českém a v anglickém jazyce.

Rychlý kontakt

Chcete-li rady zkušeného advokáta nebo se nás na cokoliv zeptat, neváhejte se ozvat!