JSAK - Advokátní kancelář

Náš tým

JSAK - Advokátní kancelář

JUDr. Jan Szewczyk, vedoucí partner, advokát

V roce 1995 ukončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. V letech 1995 – 1996 zastupoval Ministerstvo obrany České republiky jako právník Vojenského úřadu pro právní zastupování, kde se specializoval na občanské a pracovní právo.

Do roku 2006 působil ve funkcích policejního komisaře a policejního rady u různých útvarů Policie České republiky, Služby kriminální policie a vyšetřování, naposledy u specializovaného útvaru Policejního prezídia, kde se zabýval odhalováním nejzávažnější hospodářské a organizované trestné činnosti.

Od roku 2006 působí v advokacii. Jako advokát se zaměřuje zejména na trestní právo, obchodní právo, občanské právo, správní právo a cizinecké právo a problematiku spojenou s právním vymáháním pohledávek.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Bc. Daniel Štrbák, advokátní koncipient

Mgr. Bc. Daniel Štrbák je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. V průběhu svého studia strávil rok v Portugalsku, kde měl také možnost získat zkušenosti s tamními formami rozhodčího řízení. Mimo jiné zde působil i na Velvyslanectví České republiky v Lisabonu.

V týmu JSAK působí od roku 2020. Aktuálně se zabývá především právem občanským a insolvenčním a převodem nemovitostí, z dřívější praxe si však přinesl zkušenosti i z oblasti práva pracovního a mezinárodního. Služby poskytuje v českém, anglickém a portugalském jazyce.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Petra Špačková, advokátka

Mgr. Petra Špačková absolvovala studium na Právnické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně v roce 2013. V roce 2012 strávila půlroční studijní pobyt ve Slovinsku se zaměřením na vybraná témata mezinárodního práva soukromého a veřejného. Po získání zkušeností při své koncipientské praxi, kterou již od roku 2015 vykonávala v AK JUDr. Szewczyk, složila v roce 2017 úspěšně advokátní zkoušky.

Petra se věnuje občanskému právu, zejména převodu nemovitostí, dále pak obchodnímu a insolvenčnímu právu a v neposlední řadě právu rodinnému a trestnímu. Petra poskytuje právní služby též v anglickém jazyce.

JSAK - Advokátní kancelář

JUDr. Ing. Julie Szewczyková, advokátní koncipientka

JUDr. Ing. Julie Szewczyková v roce 2018 absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, rigorózní zkoušku z finančního práva složila začátkem roku 2019. V roce 2018 se Julie stala laureátkou ceny Randovy nadace za svoji diplomovou práci věnující se ekonomické a právní analýze bitcoinu. Julie dále rozšířila své vzdělání na Fakultě mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické, kde v roce 2020 absolvovala magisterský program se zaměřením na Právo a podnikání a vedlejší specializací Personální management.

Julie při svém studiu působila jako právní asistentka v předních advokátních kancelářích a od roku 2018 vykonává koncipientskou praxi v AK JUDr. Jan Szewczyk. Julie v rámci své koncipientské praxe spolupracuje se všemi advokáty a koncipienty AK JUDr. Jan Szewczyk v oblastech občanského, obchodního, trestního a správního práva. Právní služby poskytuje v českém jazyce, a jakožto rodilá mluvčí také v jazyce ruském.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Petra Peřinková, advokátní koncipientka

Mgr. Petra Peřinková absolvovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 2019. V rámci studia absolvovala půlroční studijní pobyt programu Erasmus+ na University of Helsinki ve Finsku, zaměřený na mezinárodní právo trestní, mezinárodní právo veřejné a právo evropské unie.

Petra od roku 2015 působila jako paralegal v renomované advokátní kanceláři, kde po absolvovaní univerzity nastoupila jako koncipientka se zaměřením na občanské právo, obchodní právo, správní právo, a veřejné zakázky. V současné době spolupracuje jako advokátní koncipientka s advokáty a koncipienty Advokátní kanceláře JUDr. Jan Szewczyk v oblasti občanského, obchodního, správního a trestního práva. Právní služby poskytuje v českém a v anglickém jazyce.

JSAK - Advokátní kancelář

Mgr. Jana Kaiserova, vedoucí kanceláře

Mgr. Jana Kaiserová je vedoucí kanceláře AK JUDr. Jan Szewczyk. Absolvovala Vyšší odbornou školu cestovního ruchu v roce 2002 a poté získala titul Bc. na Filosofické fakultě Univerzity Pardubice a dále titul Mgr. na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. Před nástupem do advokátní kanceláře pracovala jako vedoucí technického oddělení na soukromé vysoké škole, kde řídila chod školy.

Jana zajišťuje veškerou administrativní, personální a provozní agendu AK JUDr. Jan Szewczyk.

Rychlý kontakt

Chcete-li rady zkušeného advokáta nebo se nás na cokoliv zeptat, neváhejte se ozvat!