JSAK - Advokátní kancelář

Ceník služeb

Cenu právních služeb nebo způsob jejího určení sjednává advokát s klientem vždy předem při převzetí právního zastoupení. Cena se odvíjí jednak od složitosti a náročnosti právní služby a to jak z hlediska odborného, časového, tak i od hodnoty projednávané věci.

Právní konzultace a poradenská činnost je účtována sazbou 2000 Kč za každou započatou hodinu právní služby. Tato sazba může být v závislosti na povaze věci mimořádně snížena; při použití cizího jazyka, cizího práva nebo u mimořádně komplikované věci může být sazba za poradenství naopak zvýšena.

V případě dlouhodobější spolupráce je možno sjednat konkrétní slevu z ceny poskytovaných právních služeb popřípadě sjednat paušální odměnu za poskytování právních služeb za určité časové období ve sjednaném objemu.

Odměna advokáta může být sjednaná dohodou advokáta s klientem takto:

  • Jako odměna za úkon právní služby, podle počtu úkonů právní služby učiněných advokátem, přičemž advokátní tarif definuje, co je považováno za úkon právní služby
  • Odměna podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby
  • jako pevná odměna, za vyřízení celé záležitosti bez ohledu na časovou náročnost a složitost poskytované právní služby
  • jako odměna, za určité opakující se časové období (hodinová odměna podle sazby v rozmezí od 1500 Kč do 2500 Kč za každou započatou hodinu právní služby v závislosti na náročnosti právní služby)
JUDr. Jan Szewczyk

JUDr. Jan Szewczyk trvale usiluje o vysokou profesionální úroveň, kvalitu a standard poskytovaných služeb, spojuje v sobě pružnost rychle se rozvíjející české kanceláře se širokou základnou kontaktů, stejně tak jako vynikající znalost českého práva.

Všichni pracovníci i kooperující advokáti advokátní kanceláře kladou důraz na dodržování morálních pravidel a zásad, na dodržování zákona o advokacii a stavovských předpisů České advokátní komory, zachování důvěrnosti získaných informací, ochranu zájmů každého klienta a eliminaci rizik, které by mohly tyto priority jakkoli ohrozit.

Rychlý kontakt

Chcete-li rady zkušeného advokáta nebo se nás na cokoliv zeptat, neváhejte se ozvat!